Navigace: Domů O nás Kdo je arborista

Arborista

Tisk

Arborista - stromolezec je odborník, který ošetřuje stromyimg_6188
ve veřejné zeleni se záměrem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Navrhuje řešení ošetření na základě arboristických znalostí a zároveň bere v potaz zájmy ochrany přírody a životního prostředí a nařízení dotýkající se bezpečnosti práce.

Péče o stromy vyžaduje důkladné a vysoce kvalifikované vzdělání a odborné školení s obzvláštním zřetelem na bezpečnost práce; zahrnuje výsadbu, sledování a péči o stromy v širším slova smyslu.

Zajištění provozní bezpečnosti a kvalitního ošetření stromu

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.