Navigace: Domů O nás Staň se členem

Staňte se členem SPoD-ISA

Tisk
Sekce péče o dřeviny-ISA byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT,o.s. Věnuje pozornost především komplexní péči o dřeviny (tj. arboristice) a možnostmi použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě. Sekce péče o dřeviny - ISA (SPoD-ISA) má nyní již přes 70 členů. Sekce je pobočkou mezinárodní arboristické společnosti ISA (International Society of Arboriculture).

Proč se stát členem?

 • Stanete se členem mezinárodní organizace ISA (International Society of Arboriculture
 • Podpora arboristické profese
 • Arboristické novinky
 • Nové technologie
 • Informace o správné péči o stromy
 • Sdružení odborníků
 • Komunikace s ostatními arboristy
 • Slevy na různé akce pořádané SPoD-ISA

 


V rámci členství vítáme aktivní spolupráci v oblastech:

 • Aktivní účast v radách Společnosti
 • Přednášející ve svém oboru (semináře, konference, exkurze)
 • Dobrovolník (pomoc při pořádání akcí)
 • Náměty, články, inspirace (časopis, webové stránky, bulletin SZKT Aktuálně!)
 • Programy pro obce (města, vesnice)
 • Pracovní tým SZKT v rámci soutěže Vesnice roku (např. hodnotitelé atd.)
 • Tvorba enviromentálních materiálů a pomůcek
 • ..a další

Jak se stát členem?

 PŘIHLÁŠKA (doc)
Členem se stanete po vyplnění a zaslání správně vyplněné přihlášky a zaplacení příslušného řádného členského poplatku dle druhu členství.

Druhy členství

Plné členství s periodiky*) 3.400,- Kč
Plné členství bez periodik 2.400,- Kč
Studentské členství 700,- Kč

*) Periodika jsou zasílána přímo organizací International Society of Arboriculture v anglickém jazyce. časopis je dvouměsíčník a obsahuje odborné články a nejnovější zprávy z oboru arboristika. Dále výsledky různých výzkumů a vědeckých článků zpracované populárněnaučnou formou. Další info naleznete přímo na stránkách ISA: http://www.isa-arbor.com/education/publications/arboristNews.aspx

Časopis Zahrada-park-krajna dostávají automaticky v rámci členství všichni členové SPoD-ISA.

Výhody členského poplatku

- výrazně snížené vstupné na akce Společnosti a na dohodnutých akcích jiných pořadatelů (až 30% zvýhodněné vložné) Počínaje letošním rokem může právnická osoba uplatnit slevu na akci na jakéhokoliv svého člena - výhody jsou již přenosné, limitované pouze evidovaným počtem členů - ne tedy pouze na konkrétní jméno jako dříve.
- odběr časopisu Zahrada-park-krajina v rámci výhod dané kategorie 4 x ročně (právnická osoba odběr časopisu po dvou kusech a na každého v pořadí čtvrtého člena další časopis bezplatně)
- pravidelná informovanost o akcích Společnosti i o akcích jiných pořadatelů - tematicky souvisejících s cíli a programovou náplní Společnosti (semináře a konference, workshopy, výstavy, odborné a prezentační zájezdy a exkurze atd.)
- zvýhodněný nákup publikací v internetovém obchodě Společnosti (10% zvýhodněný nákup)
- bezplatně uveřejněný kontakt na webových stránkách Společnosti jakožto člena Společnosti (sebeinzerce)
- zvýhodněná inzerce v časopise Společnosti (10% zvýhodněná cena)
- zvýhodněný propagační balíček na akcích Společnosti (5% výhoda k balíčkovým cenám)
- zvýhodněný nákup zboží a služeb u vybraných partner (aktuální informace o této možnosti bude členům zasílána)
- bezplatná účast na interních vzdělávacích setkáních a akcích Společnosti
- možnost bezplatné odborné konzultace v rámci okruhu činností Společnosti