Navigace: Domů ISA, EAC ISA mezinárodní arboristická organizace

International Society of Arboriculture

O organizaci

Tisk

isa_logoMezinárodní arboristická společnost ISA je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny s užším zaměřením na péči o stromy.

Byla založena v roce 1924 v USA a v současné době má 13800 členů sdružených v 38 geografických skupinách (chapter). O celosvětovém působení svědčí skutečnost že 19 chapterů je v USA a 19 mimo USA.

Mezi nejdůležitější aktivity ISA patří podpora výzkumu v oboru arboristika a zpřístupňování jeho výsledků široké odborné i laické veřejnosti. Vše, za účelem dosažení maximálního zlepšení vztahu ke stromům a péče o ně. Z publikační činnosti je nutné jmenovat populárně laděný časopis Arborist News a vědecký časopis Journal of Arboriculture. Dále sem patří řada publikací v anglickém jazyce s nimiž se můžete seznámit na stránce o prodeji knih. ISA ve svých strukturách sdružuje řadu významných osobností v oboru.

Dalším výraznou činností ISA je vedení celosvětového programu certifikace arboristů. Certifikát ISA vlastní v současné době 14500 arboristů (zejména v USA).

Nezanedbatelné je také pořádání celosvětových stromolezeckých závodů, které se pořádají od roku 1976. ISA popřípadě její složky pořádají tyto závody dle jednotných pravidel na národních, regionálních a celosvětové úrovni.

ISA má webové stránky www.isa-arbor.com

SPoD-ISA je členem již od roku 1998

Seznam chapterů ISA

Lokální chaptery ISA poskytují pohled na regionální vzdělání a spolupráci arboristů v dané lokalitě po celém světě a pomáhají rozšiřovat tuto spolupráci na mezinárodní úrovni. Mají vlasní programy, zprostředkovávají nové informace v oblasti arboristiky, pořádají stromolezecké závody atd..