Navigace: Domů PRO VEŘEJNOST Etický kodex

Etický kodex

Tisk
Na výročním setkání členů Sekce péče o dřeviny -ISA dne 24.8. 2009 byl schválen Etický kodex. Se stále vzrůstajícím významem certifikátu Evropského arboristy (ETW) vznikla potřeba podchytit možné podnikatelské záměry a zájmy související s tímto certifikátem a upevnit jeho odborný význam. Členové SPoD-ISA jsou přesvědčeni, že přijatý dokument napomůže eliminovat tato možná rizika.

Etický kodex automaticky zavazuje svými pravidly všechny Evropské arboristy certifikované v ČR a členy rady SPoD-ISA. Mohou se však pod něj podepsat také necertifikovaní členové (nečlenové) SPoD-ISA. Držitelé certifikátu ETW jsou zveřejnění na seznamu Certifikovaní arboristé na těchto stránkách, ti necertifikovaní jsou podepsaní níže. Zadavatelé tak získávají díky Etickému kodexu jistotu, že držitel certifikátu ETW je jím vázán a jednoduchou pomůcku, jak si ověřit, zdali necertifikovaný arborista, který je oslovuje, je signatářem Etického kodexu a deklarují-li oba tímto způsobem svou profesní odbornost, potřebnou kvalifikaci a nezávislost na podnikatelských subjektech či politickém vlivu.


Podpis kodexu

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Profese:

Adresa trvalého bydliště

Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:

Signatáři

JménoPříjmeníTitulProfeseMěsto
kpUzlIwKFYCNEomdYbpNyTPxLnwzOxbhdpeDwznQKrWqlcdTCuJzqCioxDIYZvPE
DHBEyymevqyyDLDuBEkZQgPxRxyebRnnLUmOdSSjqEJQqRnIGmqIUdcQiNUAkTkTWHwhtWqFKSOMjHHVW
PAMTNrkeFBKGxIJRsCrwvUrLFyRWTwpRIPQGRiQYNAuFgvzfBKvGEQOCCBlJDu
RomanPlátArboristaChodov
CBDJNoTtkxhohZUIUSjlqaVcwelBBAtkVsVssvTSipknXsfpBkPPHsMcOWocnGRU
MartinKottMartinArboristaPolesí
FilipFrantalBc.ArboristikaPlzeň
BuqbCrnlnqETQFVPLYdyVdgHBkiRNvZtjHPEiezqyASMnIInZnTXrCZJYKATBpyAr
wYtAazbrPQACQAKVrKTOfwamaVSUyaqqAWonABnuCPNCJUqFUyNoUVFyqjytSfgUatRH
fisZggCcLszzuQIsaCIaOTtNfhyYvgGIZSfDhXGGRCrEYwPvmbmEGGeAavpHoPSx