Navigace: Domů O nás Kontakty

Kontakty

Adresa

Tisk

Sídlo Společnosti

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zapsaný spolek
Plzeňská 247/59
150 00 Praha 5 - Košíře 

tel./fax.: +420 257 323 953

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IČ: 44684932

DIČ: CZ44684932


bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 157 864 624 /0300
IBAN: CZ03 0300 000 0001 5786 4624
SWIFT: CEKOCZPP

zapsaný v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 1480


 

Lidé

Tisk

Zaměstnanci Společnosti

Pavla Černovská, DiS., projektová manažerka

Absolventka oboru Zahradí a krajinářská tvorba na VOŠ Česká zahradnická akademie Mělník. Jako projektová manažerka působí v SZKT od roku 2017.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 257 323 953, 724 900 597

Karolína Lhotská, členská manažerka

Absolventka SPŠ strojní v Kladně, rekvalifikačního kurzu účetnictví. Pracovala jako asistentka a referentka back office v několika společnostech zabývajících se obchodováním s cennými papíry. V SZKT zaměstnána od roku 2012.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 257 323 953, 602 363 999

Správní rada

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., předseda správní rady

Autorizovaný krajinářský architekt, pedagog na ZF MENDELU v Lednici, garant akce Víkend otevřených zahrad

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ladislav Kejha, místopředseda správní rady

Lovec okouzlený světem, zahradnik - arborista. Střední zahradnická škola, kurz komplexní péče o dřeviny. Je spoluvlastníkem zahradnické firmy od roku 1990. V SZKT v různých orgánech působí již mnoho let. Dále také přednáší.  

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Jana Caldrová

Absolventka ZF MENDELU v Lednici. Svoji odbornou praxi začínala ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Od roku 2003 působí jako vedoucí Oddělení správy veřejné zeleně MČ Praha 3. 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Stanislav Flek

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Petr Förchtgott

Absolvoval Zahradnickou fakultu v Lednici v roce 1992, kdy se také stal členem SZKT. Po zaměstnání v několika firmách zabývajících se realizací a údržbou zeleně působí od roku 2000 jako samostatný projektant. Koncem roku 2013 byl zvolen do Správní rady SZKT a počátkem roku 2015 jmenován do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Jana Pyšková

Autorizovaná krajinářská architektka. Absolventka oboru zahradnictví v Lednici na Moravě (nynější MENDELU). Pracuje jako samostatná projektantka na dílech různých typů a rozměrů – od teras přes parky po části krajiny. Vyznává multidisciplinární řešení  - ráda spolupracuje nejen s kolegy, ale i s odborníky z dalších oborů. Věnuje se i práci pro zlepšování situace v oboru - aktivní účastí v SZKT.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Petr Vykrut

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Revizní komise

Aleš Kurz, předseda revizní komise

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Martina Havlová

Absolventka České zemědělské univerzity v Praze - obor Zahradní tvorba. Od roku 2013 členka revizní komise SZKT. Pracující jako samostatný projektant zabývající se mimo jiné leteckým snímkováním krajiny.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bc. Hana Pollertová

Absolventka ČZU, fakulty Agronomické, oboru zahradnictví.

V současné době pracuje ve společnosti Garpen zahradnická, s r.o., kde má na starosti údržby  soukromých zahrad a zeleně u administrativních budov. 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rada sekce péče o dřeviny - ISA

Ing. Jiří Skotnica, předseda rady sekce

Absolvent Střední zahradnické školy v Mělníku a Zahradnického inženýrství na Mendelově univerzitě v Lednici na Moravě. S profesionální péčí o stromy začínal v roce 2001. Od praktické práce stromolezce se postupně propracoval k řízení vlastní společnosti ALL4TREES, s.r.o., která zajišťuje komplexní služby v oboru. V roce 2009 se stal členem rady SPoD - ISA, od roku 2015 je jejím předsedou. 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ladislav Kejha, místopředseda rady sekce

Lovec okouzlený světem, zahradnik - arborista. Střední zahradnická škola, kurz komplexní péče o dřeviny. Je spoluvlastníkem zahradnickou firmu od roku 1990. V SZKT v různých orgánech působí již mnoho let. Také přednáší.  

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tomáš Dolenský

Arborista, držitel certifikátů  ČCA, ETW. Podniká v oboru od roku 2001. V současné době studuje 2. ročník kombinovaného studia LDF MENDELU v oboru Arboristika.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Marek Šmerda

Absolvent FVHE VFU Brno. Aktivní stromolezec, držitel mezinárodního certifikátu IRATA, majitel obchodu skyman.cz s neustále roustoucím zájmem o lanové techniky a bezpečné pracovní postupy ve stromolezectví a průmyslovém lezení.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Jiří Šmída

Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity. Pracuje na Správě Průhonického parku Botanického ústavu AV ČR a současně působí jako doktorand na Ústavu biotechniky zeleně na Zahradnické fakultě. Člen Rady sekce péče o dřeviny SZKT. Zapálený cestovatel, lyžařský instruktor a muzikant.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Petr Iran

Absolvent VŠB-TU Ostrava a ČZU-Praha. Přes různou pracovní činnost od těžké práce v lese přes zahradnické firmy se prokousal až na ČZU, kde má na starosti Demonstrační a experimentální pracoviště, jako jsou výukové skleníky a arboretum. Dále působí jako přednášející nově zařazeného studijního předmětu arboristika, který od roku 2015 garantuje. Vlastní certifikáty ETW, ČCA a je rovněž aktivním stromolezcem.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Petr Růžička


Absolvent oboru lesní inženýrství na lesnické fakultě ČZU v Praze. Od roku 2000 působí jako vedoucí oddělení péče o dřeviny ve společnosti BAOBAB - péče o zeleň s.r.o.


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Jiří Rozsypálek

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Marek Žďárský


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Rada sekce krajinářské architektury SKA CZLA

Ing. Jana Pyšková, předsedkyně sekce

Autorizovaná krajinářská architektka. Absolventka oboru zahradnictví v Lednici na Moravě (nynější MENDELU). Pracuje jako samostatná projektantka na dílech různých typů a rozměrů – od teras přes parky po části krajiny. Vyznává multidisciplinární řešení  - ráda spolupracuje nejen s kolegy, ale i s odborníky z dalších oborů. Věnuje se i práci pro zlepšování situace v oboru - aktivní účastí v SZKT.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Štěpán Špoula, místopředseda rady sekce

Autorizovaný krajinářský architekt a urbanista. V posledních 3 letech pracuje v Kanceláři veřejného prostoru Hlavního města Prahy. Je členem pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu ČKA. Vedle projektování se dlouhodobě zabývá navrhováním veřejných prostranství, příměstskou krajinou a zelenou infrastrukturou, o jejíž zavedení v ČR usiluje. 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Igor Kyselka, CSc.

Absolvent ZF Lednice, obor sadovnictví – krajinářství, autorizovaný krajinářský architekt. 19 let zaměstnán v Ústavu územního rozvoje v Brně, obor činnosti krajinářské aspekty územního plánování, koordinace územního plánování a pozemkových úprav. Soukromá praxe (od r. 1991) zaměřena hlavně na projekty a realizace soukromé i veřejné, zejména venkovské zeleně a na krajinářské studie a revitalizace. Externě přednáší na AF a FRRMS MENDELU  v Brně a na FAST TU  VŠB  v Ostravě. Publikační činnost na téma venkovské zeleně a krajiny. 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Redakční rada

Petr Vykrut, předseda redakční rady

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Aleš Steiner, místopředseda redakční rady

Absolvoval Zahradnickou fakultu MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, je zakládajícím členem ateliéru a05, ve kterém působí dodnes, členem redakční rady je od roku 2009. 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.

Je absolventkou oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF MENDELU, doktorské studium uskutečnila na Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU. V současné době realizuje své pedagogické, výzkumné a krajinářské sny na Ústavu plánování krajiny ZF MENDELU.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Petr Förchtgott

Absolvoval Zahradnickou fakultu v Lednici v roce 1992, kdy se také stal členem SZKT. Po zaměstnání v několika firmách zabývajících se realizací a údržbou zeleně působí od roku 2000 jako samostatný projektant. Koncem roku 2013 byl zvolen do Správní rady SZKT a počátkem roku 2015 jmenován do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Lucie Pančíková

Redaktorka a koordinátorka redakční práce v časopisu Zahrada-Park-Krajina. Je absolventkou oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF MENDELU a toho času doktorandkou na Ústavu zahradní a krajinářské architektury tamtéž. 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Michal Babor, technický redaktor