Navigace: Domů O nás O nás

O nás

Tisk

Založení

Sekce péče o dřeviny byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT,o.s. Věnuje pozornost především komplexní péči o dřeviny (tj. arboristice) a možnostmi použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě. Svou pozornost zaměřuje na následující základní tematické okruhy:

Tematické okruhy našeho zájmu

  • znalost dřevin a jejich vlastností pro použití v zahradní a krajinářské tvorbě
  • standardizace technologických postupů při výsadbě a přesadbě (transferu) dřevin a následné péče o ně
  • uplatňování mimořádných postupů při péči o ohrožené a zvlášť cenné stromy
  • hodnocení dřevin podle kritérií významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu
  • iniciace a spolupráce při tvorbě a zavádění právních a technických norem pro obor zahradní a krajinářská tvorba dotýkajících se arboristiky
  • zpřístupňování technologických a bezpečnostních informací pro obor stromolezectví
  • snaha o odborný růst pracovníků činných v oboru, pracovníků firem zabývajících se zakládáním objektů zeleně a následné péče o ně, pracovníků městských a obecních úřadů, arboristů, pracovníků ústavů památkové péče, institucí zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí a pedagogů odborných škol.
  • rozvoj oborové i mezioborové spolupráce

Aktivity

Sekce pořádá mnoho atraktivních akcí, seminářů a dílen, mezi kterými je nutno zmínit již tradiční národní arboristickou konferenci "Strom pro život - život pro strom" pořádanou každé dva roky. Pořádané dílny se dotýkaly zejména řezu dřevin, bezpečnosti při práci v korunách stromů, technik stromolezení, kácení stromů ve ztížených podmínkách, chorob a škůdců dřevin, hodnocení stability stromů metodou SIA, provozní bezpečnost dřevin, péče o památné stromy aj. Sekce vydala řadu sborníků ze seminářů, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy vydala plakát k ochraně dřevin na staveništi. V současné době pracuje na řadě dalších publikací a plakátů k tématu arboristika.

Členství v mezinárodních organizacích

Od 1. ledna 1998 je SPoD členem mezinárodní arboristické společnosti International Society of Arboriculture - ISA a jejím zástupcem v ČR. Sekce Péče o dřeviny je oficiálním pořadatelem Stromolezeckých závodů v ČR.

SPoD je od roku 1998 taktéž členem evropského arboristického koncilu European Arboriculture Council - EAC. V rámci tohoto členství je dozorčím orgánem nad certifikací „European Treeworker", která je v ČR dostupná od roku 2001.
V případě zájmu o další informace o činnosti SPoD se obraťte na kancelář SZKT, nebo na některého z členů rady.