Navigace: Domů O nás Struktura společnosti

Struktura Společnosti

Tisk
SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU, občanské sdružení

Struktura organizace má dvě úrovně. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) je základní organizací v jejímž rámci fungují dvě sekce sdružující členy dle užších odborných zájmů: Sekce péče o dřeviny - ISA (SPoD-ISA) a Sekce krajinářské architektury (SKA). Někteří členové SZKT se podle užší specializace dále sdružují v sekcích, které jsou zároveň členy mezinárodních organizací. SZKT má v současné době asi 600 členů z nichž 36 spadá také pod SKA. SPoD-ISA má asi 50 členů z nichž 25 je současně členy SZKT.

Organizace sdružení

Správní rada je nejvyšším orgánem Společnosti. Tvoří ji pět členů, kteří se pravidelně schází. Každá ze sekcí má ještě vlastní radu sekce, která je zodpovědná a rozhoduje o působení a odborných aktivitách sekcí. Celá Společnost se sekcemi má stejné sídlo a společné účetnictví.

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a majetkových a finančních vztahů.